Gälische Zungenbrecher / Gaelic tongue twisters

Gälische Zungenbrecher

Viel Spaß mit den folgenden gälischen Zungenbrechern (Gaelic tongue twisters, Amalaidhean Cainnte).

Abair go mall gach Cainnte Amalaidhean, fhuaimniú gach focal go soiléir agus go cruinn, tá spraoi! Beidh mé ag cur nua Amalaidhean Cainnte.

Zungenbrecher

 1. Abair ibear abair gun do chab a dhùnadh.
 2. A bheil balach anns a' bhaile air a' bhalla?
 3. Arsa Doug beag bog: rug gob beag bog gogag bheag bhog.
 4. Bithidh an luaithreachan luaithre 'na uallachan gille.
 5. Cha robh reithe leathann liath riamh reamhar.
 6. Cù dubh stubach, cù dubh gun earball.
 7. Dà iolair air iolainn, iolair fhireann 's iolair bhoireann.
 8. Faca tu saor an t-sàbhaidh,faca tu sàbh an t-saoir, faca tu saor an t-sàbhaidh,saor an t-sàbhaidh, sàbh an t-saoir.
 9. Fàd bog, fada bog, fàd bog mòna.
 10. Ged a mholadh tu am mol, chan fhàs am mol molach.
 11. Leòn Ruairidh an ròn air an lòn.
 12. Ná bac le mac an bhacaigh is ní bhacfaidh mac an bhacaigh leat! (Irish Gaelic)
 13. Oidhche thioram shoilleir, oidhche shoilleir thioram.
 14. Rolag is bloigh rolaige,agus rolag shlàn.
 15. Sama-Laman, Sama-Laman,taigh mòr Shama-Lamain.
 16. Tá sicín ina seasamh sna sneachta lá siocha. (Irish Gaelic)
 17. Thoir do "ghun-robh-math" dhan choileach.
 18. Uisge blàth bog a' tighinn á gob a' choire.

Zungenbrecher kaufen

Über folgenden Link können Sie Zungenbrecher auf CD oder in Büchern kaufen: www.amazon.de

Wie gefällt Ihnen diese Seite?
(1 Bewertung, durchschnittlich 4.00 von 5)
Nach oben scrollenNach oben